logo removebg preview

Haridus- ja Noorteameti poolt läbiviidav rahuloluküsitlus!

 

Küsitlustega kogutud andmeid kasutatakse haridusasutustele (sh lasteaiad, üldhariduskoolid ning kutsehariduskoolid) ja nende pidajatele tagasiside andmiseks. Küsitlustes osalemisega saavad nii õpilased, õpetajad kui ka lapsevanemad läbi tagasiside andmise osaleda koolikeskkonna arendamises, juhtides tähelepanu valdkondadele, kus muutuste esilekutsumine oleks vajalik.

  • Küsitlusele vastamine võtab aega ligikaudu 20-30 minutit. Vastamisele ei ole seatud ajalist piirangut.
  • Küsitlusele saab vastata kolmes erinevas keeles (eesti, inglise ja vene keeles). Valida tuleb keel, mida vastaja kõige paremini valdab. Vastamise keele saabvalida ankeedi esimesel lehel.
  • Kõiki küsimusi ja juhiseid on vaja lugeda tähelepanelikult. Oluline on püüda vastata kõikidele esitatud küsimustele.
  • Vajutades lehe all servas nuppu „Järgmine“ avaneb küsimustiku järgmine leht. Igal lehel tuleb vastata kõikidele küsimustele, sest eelmistele lehtedele hiljem tagasi minna ei saa.
  • Kui õpetaja, abiõpetaja või õpetaja abi töötab mitmes lasteaias, siis saab vastata mõlema lasteaia kohta eraldi vastava lasteaia lingilt. 
  • Vastuste salvestamiseks ja küsimustiku lõpetamiseks tuleb vajutada nuppu"Kinnita".
  • Kui vastaja soovib küsimustikule vastamist lõpetada hiljem. Tuleb vajutada paremal üleval nuppu "Jätka hiljem". Seejärel küsib süsteem vajalikud andmed, et saaks hiljem pooleli jäänud kohast jätkata.

Anname teada, et alates 26. aprillist kuni 23. maini on avatud 2021. aasta alushariduse rahuloluküsitlused.

Küsitlustes osalevad:
• õpetajad, abiõpetajad ja õpetajate abid (muu personal küsitluses ei osale);
• lastevanemad.
Küsitluste veebilingid
Mõlemale sihtgrupile on koostatud lasteaiapõhised veebilingid. Oma lasteaia veebilinke teiste lasteaedadega jagada ei tohi. Lasteaiapõhised veebilingid välistavad olukorra, kus vastaja võiks mõne teise lasteaia kohta tagasisidet anda. Küsitlusi on võimalik täita nii eesti, vene, kui ka inglise keeles.
Teie kooli õpetajate, abiõpetajate ja õpetaja abide veebilink:
https://kysimustik.edu.ee/index.php?r=survey/index&sid=883217&token=l2HezMemXoz1Wlu&lang=et
Teie kooli lastevanemate veebilink:
https://kysimustik.edu.ee/index.php?r=survey/index&sid=956612&token=s5KvjrX4Zpkib9s&lang=et

Anname teada, et mõningatel juhtudel võivad küsitluste veebilingid avamisel küsida vastajalt tunnuskoodi. Iga küsitluse tunnuskoodi leiate küsitluse veebilingist. Tunnuskood on küsitluse veebilingi lõpus olev 15 tähemärgi pikkune tähtedest ja numbritest koosnev kood. Tunnuskood algab peale sõna token= ja lõppeb enne &lang=et.

Soovitame kasulikku vaatamist-lugemist ...

http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg Uued VOLDIKUD aitavad LAPSE KÕNE ARENGU PROBLEEME õigeaegselt ära tunda ja last aidata:

Rohkem infot: www.innove.ee

http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg  Kuidas toetada 6–7-aastase lapse kõne arengut?

http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg  Mis juhtub, kui sa lapsele piire ei sea ja lased tal ise kõike otsustada?

http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg  Vaata ühe minuti LOENGUT: Millal on lapsed kooliks valmis?

 
 

 

Kasulikud lingid

http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg  Talvised aialinnud

http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg  Tervelt ja ohutult

http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg  Kuidas vältida koolieelikute vigastusi?

http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg  Hammaste eest hoolitsemine

http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg  Suukool

http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg  Liikluskasvatus

http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg  Maanteeamet

http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg  Prügimäng

http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg  Eesti Lastekirjanduse Keskus

 

 

 

Laste õues viibimise aeg talvelTERMOMEETER

 Lapse õues viibimise aeg sõltub välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest ehk tegelikult toimivast välisõhu temperatuurist (tuule-külma indeksist). Madalama kui miinus 20 kraadi C tegelikult toimiva välisõhu temperatuuri ja madalama kui miinus 15kraadi C välisõhu temperatuuri korral ei viida lapsi õue või lühendatakse õues viibimise aega 20 minutini.

Tegelikku toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse http://www.ilmateenistus.ee/ andmete alusel.

Alus: Sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 § 14 lg7, 9
„Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale".

Mummukesed Piusal

Loovtööde konkursil "Veeohutus talvel" osalemine

TÄPIKESTE PLAKAT
veeohutus t
 
MUMMUKESTE PLAKAT
Mummukeste rühma lapsed joonistasid ühistööna A1 paberile pildi mõraneval järvejääl uisutavatest lastest. Veeohutus

 

 

 

Mummukeste rühma lapsed läbisid keskkonnaharidusalase tunnetusprogrammi Piusal

9. oktoobril käisid Mummukeste rühma lapsed Piusa Külastuskeskuses õppekäigul.  Tunnetusprogramm oli põnev ja õpetlik, mille raames said lapsed uusi teadmisi liivast, selle kaevandamisest, liivakoobastest ja looduses kasvavatest taimedest. Lapsed said ühiselt täita pudeli eri värvi liivadega nii, et igaüks lisas pudelisse veidi endale meeldivat värvi liiva. Väga huvipakkuvaks tegevuseks oli koopa külastus ja seal nahkhiirte vaatamine - kuigi nad olid kaugel ja raskesti märgatavad, tahtsid lapsed neid väga vaadata.  Palju lõbu pakkus ka liivakaevanduses mäest alla ja üles käimine. 

Sõmerpalu lasteaia koolieelikute osalemist keskkonnaharidusalasel õppekäigul Piusal toetas Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK). 

Aitäh, KIK ja Piusa Külastuskeskus!

20201009 105629

20201009 102509

kik est logo 1