logo removebg preview

Ootame oma meeskonda!

Kandideerimise tähtaeg pikendatud kuni 28.06.2022 kell 9.00!

 

kuulutus 1

HTMi juhised lasteaedadele ja -hoidudele 2021/22 õppeaasta sügisel

HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM, veebruar 2022
 
 
Alljärgnevaga toome välja juhised kohalikele omavalitsustele ja lasteasutuste pidajatele lasteaia- ja hoiuteenuse tagamiseks. Juhiste näol on tegemist soovitustega, mida on võimaluse korral soovitav järgida. Konkreetsed otsused võtab vastu lasteaed või -hoid koostöös pidajaga, sõltuvalt kohapealsetest oludest ja võimalustest. Haridusasutuse tervisekaitsenõuded on kehtestatud Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning Vabariigi Valitsuse 5. mai 2000 a määruse nr 144"Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded"alusel. Üldised juhised kõigi haridusasutuste töö korraldamiseks leiate ministeeriumi veebilehelt. 
 
Lasteaiaja -hoiu töökorraldus
• Kõikide tegevuste korraldamisel soovitame võimalusel järgida nn mullide põhimõtet ehk viia läbi tegevusi kindlates ja püsivates rühmakooslustes.
• Soovitame viibida lastega võimalikult palju õues. • Üritusi ja õppekäike soovitame korraldada võimalusel välitingimustes ja püsivates rühmakooslustes, ehk nn mullides.
• Soovitame võimalusel vältida eri rühmade laste ja lasteaia või -hoiu töötajate kokkupuuteid lasteaia ja -hoiu ühiskasutatavates ruumides.
• Lasteaedades ja -hoidudes, kus laste toitlustamine toimub söögisaalis,soovitame:
- hajutada söögiaegu nii, et ruumis viibiks korraga vähem lapsi;
- korraldada võimalusel toitlustus selliselt, et erinevad rühmad omavahel kokku ei puutuks;
- paigutada toitlustust korraldades lauad nii, et erinevad rühmad saaksid omavahel distantsi hoida.
• Kindlasti ei ole lubatud viia lasteaeda või -hoidu haigusnähtudega lapsi. 
 
Lapsevanemad ja külalised
• Soovitame võimalusel korraldada laste vastuvõtmise ja üleandmise õues.
• Lasteaia või -hoiu hoonetesse ei tohi üldjuhul lubada kolmandaid isikuid, kes ei viibi hoones õppe- või huvitegevuse eesmärgil.
• Kohtumiste ja koosolekute korraldamisel asutuseväliste inimeste osavõtul soovitame kasutada virtuaalseid kanaleid.
• Põhjendatud vajaduse korral võib hoonesse lubada külalisi, kes tõendavad, et on:
- vaktsineerimiskuuri läbinud või
- COVID-19 haiguse läbi põdenud.
• Sündmuste korraldamisel soovitame järgida järgmisi ohutusmeetmeid:
- korraldada sündmus õues;
- piirata osalejate arvu;
- tagada hajutatus;
- tuletada osalejatele meelde, et haigustunnustega inimesed peavad jääma koju;
- võimaldada videosilla teel osalemine;
- kontrollida osalejate nakkusohutust;
- kõikidel osalejatel soovitame tungivalt kanda maski.
 
 
 

Soovitame kasulikku vaatamist-lugemist ...

http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg Uued VOLDIKUD aitavad LAPSE KÕNE ARENGU PROBLEEME õigeaegselt ära tunda ja last aidata:

Rohkem infot: www.innove.ee

http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg  Kuidas toetada 6–7-aastase lapse kõne arengut?

http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg  Mis juhtub, kui sa lapsele piire ei sea ja lased tal ise kõike otsustada?

http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg  Vaata ühe minuti LOENGUT: Millal on lapsed kooliks valmis?

 
 

 

Kasulikud lingid

http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg  Talvised aialinnud

http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg  Tervelt ja ohutult

http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg  Kuidas vältida koolieelikute vigastusi?

http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg  Hammaste eest hoolitsemine

http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg  Suukool

http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg  Liikluskasvatus

http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg  Maanteeamet

http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg  Prügimäng

http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg  Eesti Lastekirjanduse Keskus

 

 

 

Laste õues viibimise aeg talvelTERMOMEETER

 Lapse õues viibimise aeg sõltub välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest ehk tegelikult toimivast välisõhu temperatuurist (tuule-külma indeksist). Madalama kui miinus 20 kraadi C tegelikult toimiva välisõhu temperatuuri ja madalama kui miinus 15kraadi C välisõhu temperatuuri korral ei viida lapsi õue või lühendatakse õues viibimise aega 20 minutini.

Tegelikku toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse http://www.ilmateenistus.ee/ andmete alusel.

Alus: Sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 § 14 lg7, 9
„Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale".