logo removebg preview

Lasteaia tutvustus

Sõmerpalu Lasteaed Lepatriinu on peredega koostööd tegev haridusasutus, kus peetakse tähtsaks iga lapse ja iga töötaja vaimset ning füüsilist tervist. Lasteaia missiooniks on saata kooli igakülgselt arenenud laps, kes austab oma keelt ja kultuuripärandit.

Sõmerpalu lasteaed alustas oma tegevust 1951. aasta augustis Sõmerpalus, Jaama tn 4 asunud sovhoosi maja alumisel korrusel. Seal oli avatud 20-kohaline rühm, mis töötas ööpäevaringselt. Praegune lasteaiahoone valmis 1971. aasta novembris ja asub looduslikult kaunis Sõmerpalu iidses mõisapargis. 2001. aastast kannab meie lasteaed LEPATRIINU nime ning samast aastast kuulume ka Tervistedendavate lasteaedade võrgustikku.

Lasteaias töötab kolm rühma: sõimerühm (vajadusel liitrühm) ja kaks aiarühma. Lasteaed on avatud igal tööpäeval 7.00 -18.00.

 Meie lasteaias töötavad järgmised rühmad:
 Screenshot 2021 10 17 at 20.07.27TÄPIKESED
http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg MUMMUKESED
http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg PÕNNIKESED

Lasteaia eripära:
http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg Lasteaia looduslähedane asukoht pakub erinevaid võimalusi tutvumiseks looduse mitmekesisusega. Läbi lapse enda kogemuste ümbritsevat vaadeldes ja uurides õpib ta jälgima looduse aastarütmi. Tegutsemine lapsele loomupärases keskkonnas võimaldab rakendada õuesõppe, kogemus- ehk aktiivõppe, avastusõppe ja projektitöö meetodeid.
http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg Lasteaed kuulub 2001.a. Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku ning eesmärgiks on laste kui ka personali hea füüsilise ja vaimse keskkonna tagamine läbi terviseürituste ning tervise teemade käsitlemise kaudu.
http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg Alates 2016.a. rakendatakse Põnnikeste rühmas ,, Kiusamisest vaba“ metoodikat, mille eesmärk on laste vahel üksteist arvestav ja kaasav suhe, kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt, kus lapsed hoolivad üksteisest, kiusamise korral sekkuvad ja kaitsevad kaaslast, kes seda ise ei suuda.
http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg Alates 2019.a sügisest on tänu osalemisele HITSA Proge Tiigri programmi seadmete taotlusvoorus lasteaias kasutusel Bee–Bot, Blue–Bot ning Ozobot Bit robotid. Robootilisi vahendeid kasutatakse õppe- ja kasvatustegevuste mitmekesistamiseks Mummukeste ja Põnnikeste rühmas vähemalt kord nädalas.
http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg Õppe-ja kasvatustöö mitmekesistamiseks tehakse koostööd lastevanemate ja kogukonnaga, kaasates asutusi ja ettevõtteid.
http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg Meie lasteaia põhiväärtused on:
  • Koostöö - koos tehes, häid mõtteid ja ideid jagades, üksteisega arvestades ning kokkulepetest kinni pidades tagame lasteaia arengu.
  • Loovus - väärtustame ja tunnustame laste ning töötajate loovaid ideid ja lahendusi.
  • Kodukandi keel ja kultuuripärand - väärtustades rahvaloomingut ning tundes ja hoides kodukoha loodust tagame lasteaia traditsioonide järjepidevuse.
  • Tervis - edendades tervislikke eluviise, pakkudes mitmekülgseid liikumisvõimalusi ja tervislikku toitu, tagame laste ja töötajate terviseteadlikkuse tõusu.

http://lepatriinud.ee/images/lill.jpgLugu laulust: Kuidas Sõmerpalu Lasteaed Lepatriinu endale päris oma laulu sai.

Kui lähenema hakkas Lepatriinu lasteaia 70. sünnipäev, oli kõigil selge, et vaja oleks ikka päris oma maja laulu. Ent Lepatriinud toimetasid usinasti ning laul läks sootuks meelest ära. Et aga Võrumaa lasteaiad 110 pidustuste raames oleks vaja esitada oma maja laulu, siis asusid ka suured Lepatriinud kibekiiresti mõtlema laulu peale. Esimesena tuli heale mõttele Mummukeste rühma õpetaja Tagne, kelle loodud 1. salm iseloomustaski meie asukoha võlu. Edasi aitas meid üks vihmane lõunatund Loovustoas koos muusika-ja liikumisõpetaja Helenaga ning valmis said refrään ja 2. salm. Nüüd said kõik arutleda kas sõnad ikka kõnetavad ning paari päeva pärast oli otsus tehtud: „sobib küll!“ Isegi lasteaia moto sai sõnadesse sisse pandud ja niisamuti kõikide rühmade nimed.

Hea koostööpartner Osula kooli muusikaõpetaja ja MTÜ Muusikastuudio Annabel looja Sirli Hellamaa oli väga rõõmus, kui kuulis, et sõnadele oleks viisi vaja. Ei läinud päevagi kui tal esimesed katsetused olid tehtud, meie poolt kuulatud ja heaks kiidetud. Ning ka fonogramm valmis kui imeväel.

Ning nädal enne sünnipäevapidu said kõik suured ja väiksed Lepatriinud juba laulu õppida: kes refrääni, kes salmi. See oli KINGITUS MEILE KÕIGILE!

 

SÕMERPALU LASTEAIA LEPATRIINU LAUL

Sõnad: Tagne Luts, Helena Helekivi. Viis: Sirli Hellamaa

 

IIDSETE TAMMEDE ALL, MÄE PEAL ON VÄIKENE MAJA.

LOODUSE RÜPPES AVASTUST TÄIS, RÕÕMU JA LUSTI ON VAJA.

 

REFR: :;:LEPATRIINU LENDAB, LEPATRIINU LENDAB KÕRGEL ÜLEVAL.

TOAS JA ÕUES, TOAS JA ÕUES, MÄNGULUST TAL IKKA PÕUES :;:

 

KOKKU SAID KÕIK LEPATRIINUD: TÄPID, PÕNNID, MUMMUD, PALLID.

SEE ON LEPATRIINU PERE – MÄNGUMAA. NAD KÕRGUSTESSE LENDAVAD.

 

REFR: :;:LEPATRIINU LENDAB, LEPATRIINU LENDAB KÕRGEL ÜLEVAL.

TOAS JA ÕUES, TOAS JA ÕUES, MÄNGULUST TAL IKKA PÕUES:;: