logo removebg preview

Terviseedendus

Sõmerpalu Lasteaed Lepatriinu kuulub TEL võrgustikku alates 2001. aastast

TEL tähendab terve laps ehk tervist edendav lasteaed.TEL
Tervist edendava lasteaia põhimõtted:

• Koostöö arendamine ja tugevdamine erinevatel tasanditel
• Lapse arengule ja tervisele soodsate tingimuste loomine
• Lapse arendamine ja tervisliku eluviisi kujundamine

Sõmerpalu LA Lepatriinu tervisemeeskonda kuuluvad 2021/2022 õppeaastal:

Kairi Kaas
Kreete Aljes
Helena Helekivi
Külli Štubis
Jaana Kõvatu
Heili Üleoja
 

Tervisemeeskonna tegevuskava 2021/22:

7. september 2021.Tegevuskava bioloogilistest ohuteguritest tuleneva õnnetusohu puhul koostamine. 

21. veebruar 2022. Tegevuskava bioloogilistest ohuteguritest tuleneva õnnetusohu puhul üle vaatamine ja uute otsuste tegemine.

16. märts 2022. Terviseedenduse põhimõtted kaardistamine.

28. märts 2022. Tegevuskava bioloogilistest ohuteguritest tuleneva õnnetusohu puhul üle vaatamine ja uute otsuste tegemine. Terviseedenduse põhimõtted sõnastamine, kinnitamine. 

31. märts 2022. TTegevuskava bioloogilistest ohuteguritest tuleneva õnnetusohu puhul üle vaatamine. Vanemad on lubatud majja kandes maski. Oleme rohkem õues. Lisaks päevasele ajale ka hommikul ja õhtul.