logo removebg preview

Terviseedendus

Sõmerpalu Lasteaed Lepatriinu kuulub TEL võrgustikku alates 2001. aastast

TEL tähendab terve laps ehk tervist edendav lasteaed.TEL
Tervist edendava lasteaia põhimõtted:

• Koostöö arendamine ja tugevdamine erinevatel tasanditel
• Lapse arengule ja tervisele soodsate tingimuste loomine
• Lapse arendamine ja tervisliku eluviisi kujundamine

 

Sõmerpalu LA Lepatriinu tervisemeeskonda kuuluvad 2020/2021 õppeaastal:

Tagne Luts - tervisemeeskonna juht
Kairi Kaas
Kreete Aljes
Helena Helekivi
Külli Štubis
Jaana Kõvatu