logo

Terviseedendus

Sõmerpalu Lasteaed Lepatriinu kuulub TEL võrgustikku alates 2001. aastast

TEL tähendab terve laps ehk tervist edendav lasteaed.TEL
Tervist edendava lasteaia põhimõtted:

• Koostöö arendamine ja tugevdamine erinevatel tasanditel
• Lapse arengule ja tervisele soodsate tingimuste loomine
• Lapse arendamine ja tervisliku eluviisi kujundamine

 

Sõmerpalu LA Lepatriinu tervisemeeskonda kuuluvad 2019/2020 õppeaastal:

Marju Varblane - tervisemeeskonna juht
Helena Helekivi - tervisemeeskonna juhi asetäitja
Helgi Vattis
Kairi Kaas