logo

Tantsuring

kolmapäeval
         kell 14.50-15.25lepatriinu tagur

Mis on tantsuõpetuse eesmärk?
Kas mõtlemine rikkaliku kujutlusvõimega või tantsutehnika õppimine? Või mõlemad? Kuidas leida tasakaal loovuse ja tehnika vahel?
Uurime...

  • kehakool
  • tantsutreening
  • etendamiskunst

Õppetöö korraldus:                                  LEPATRIINU8lepatriinu tagur

  • Rühmas kuni 5-12 last
  • Tunnid toimuvad 1x nädalas, kestvusega 40 min.
  • Kord aastas toimub tantsutund koos lapsevanematega.
  • Tantsuringis käimine on lasteaialastele tasuta

Puududa palume ainult mõjuva põhjuse korral.

LEPATRIINU8

Õpitulemused:

  • laps teab rühmas tegutsemise kokkuleppeid ja käitub neile vastavalt
  • lapsel areneb aja-ja ruumitaju
  • lapsel areneb rütmi-ja liikumismälu

Tantsuringi soovijatel täita avaldus, mille saab oma rühma õpetaja käest. Sellega kinnitab lapsevanem oma allkirjaga lapse ringis käimise soovi.

 

lapsed on elu õied ja neid tuleb nunnutada                  lepatriinu tagur