logo removebg preview

Põnnikesed

karu1

 

Põnnikeste rühmas käivad lapsed vanuses 6-7 aastat ja nooremad (3-4 aastat).

Õppe- ja kasvatustegevus toimub mänguliselt ja erinevaid valdkondi lõimides läbi teema- ja projektõppe.

Põnnikeste rühm on liitunud "Kiusamisest vabaks" metoodikaga

ning kasutab seda tegevustes - karukoosolekud toimuvad üks kord nädalas.

Vastavalt vajadusele kasutame ka oskuste õppe meetodit.

 

Rühmameeskonda kuuluvad:

Õpetajad: Lilli Antsov ja Kairi Kaas

Õpetaja abi: Kerli Vals

Muusika ja liikumine: Helena Helekivi