logo

Põnnikesed

karu1

 

Põnnikeste rühmas käivad lapsed vanuses 3-5 aastat: 12 poissi ja 11 tüdrukut.

Õppe- ja kasvatustegevus toimub mänguliselt ja erinevaid valdkondi lõimides läbi teema- ja projektõppe.

Põnnikeste rühm on liitunud "Kiusamisest vabaks" metoodikaga

ning kasutab seda tegevustes - karukoosolekud toimuvad üks kord nädalas.

Vastavalt vajadusele kasutame ka oskuste õppe meetodit.