logo removebg preview

Põnnikesed

karu1

 

Põnnikeste rühmas käivad lapsed vanuses 5-7 aastat.

Õppe- ja kasvatustegevus toimub mänguliselt ja erinevaid valdkondi lõimides läbi teema- ja projektõppe.

Põnnikeste rühm on liitunud "Kiusamisest vabaks" metoodikaga

ning kasutab seda tegevustes - karukoosolekud toimuvad üks kord nädalas.

Vastavalt vajadusele kasutame ka oskuste õppe meetodit.

Rühmameeskonda kuuluvad:

Õpetajad: Krislyn Tamm ja Kairi Kaas

Õpetaja abi: Svetlana Tammesoo

Muusika ja liikumine: Helena Helekivi