logo removebg preview

MUMMUKESED

Mummukeste rühmas käivad 3-5 aastased lapsed.
Meie rühma maskottideks on kaks mummukest - poiss ja tüdruk, kes osalevad koos lastega erinevates tegevustes. 
Rühmameeskonda kuuluvad:
Õpetajad Kreete Aljes ja Tagne Luts
Õpetaja abi: Sigrid Plakso
Muusika ja liikumine: Helena Helekivi

Meie rühmal on aktiivne koostöö Võro Instituudiga: saame neilt võrukeelseid õppematerjale ja raamatuid ning meid külastavad keelepsäoppaja' Evely ja Triin.
Meie rühmas on ka keelepesarühma maskott – keelepesätsirk, kes "räägib" lastega ainult võru keeles.
2020 aasta jaanuarist on meie rühmas kasutusel õppeprogramm "Samm-sammult".

Samm-sammult õppeprogramm on tõenduspõhine programm, mille eesmärgiks on toetada laste sotsiaalsete oskuste arengut õpetades neile empaatiat, tunnetega toimetulekut ja probleemide lahendamise olulisi samme. Tegemist on ennetusprogrammiga, mida rakendatakse tervele lastegrupile, mitte ainult kindlale sihtrühmale.

Programmi "Samm-sammult" käigus käsitletavad teemad:

1.osa: ÕPIOSKUSED

 • Kuulamine
 • Keskendumine
 • Juhiste järgimine
 • Sisekõne
 • Positiivne enesekehtestamine

2.osa: EMPAATIA

 • Tunnete äratundmine
 • Märkide otsimine
 • Sarnasused ja erinevused
 • Tunded muutuvad
 • Kui midagi juhtub kogemata
 • Hoolimine ja aitamine

3.osa: TUGEVATE TUNNETEGA TOIMETULEK

 • Enda tunnete tundma õppimine
 • Tugevad tunded
 • Vihaga toimetulek
 • Sisekõne tugevate tunnetega toimetulemiseks
 • Murega toimetulek

3.osa: PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

 • Probleemide lahendamine
 • Õiglase mängu viisid
 • Mängu kutsumine
 • Kui sind solvatakse