logo

„Tunnen, tean, oskan”

„Tunnen, tean, oskan” on Võrumaa koolieelikutele suunatud ohutusprojekt, mille raames õpetatakse lapsi ohuolukordades käituma ning neid ennetama.

„Tunnen, tean, oskan" Sõmerpalu lasteaias:

Reedel, 6.märtsil käis meil külas Punase Risti esindaja.

punane rist

Reedel, 21. veebruaril käisid külas Naiskodukaitse  esindajad.
          LEPATRIINU8lepatriinu tagur
 Esmaspäeval, 20. jaanuaril külastasid meid Võru Noortekeskuse esindajad.
 

Reedel, 13. detsembril viis Lastekaitse Liit läbi turvalise internetikasutamise tunni.

 internet
 
Reedel, 15. novembril rääkisid politseiametnikud lastele vägivalla ennetamisest.
politsei
 
Reedel, 18.oktoobril külastasid meie lasteaeda päästeameti spetsialistid.