logo

Alusharidus omandatakse põhiliselt kodus ning selle eest vastutavad vanemad või neid asendavad isikud. Perekondlikku kasvatust toetavad ja täiendavad koolieelsed lasteasutused.

Haridusseadus §24 (1)

Andmed, informatsioon

• Lapsevanem annab õpetajale enda ja lapse kohta tõesed andmed.
• Lapsevanema mobiiltelefoni numbri, elukoha, e-posti aadressi vm andmete muutumisel, teavitage sellest koheselt õpetajat.
• Informatsiooni saamiseks on lapsevanem kohustatud külastama lasteaia kodulehte http://www.lepatriinud.ee/ (uue nädala info on üleval hiljemalt pühapäeva õhtuks). Igal rühmal on oma blogi, kus on üleval rühmasisene info.
Kui teil ei ole võimalust kodulehe külastamiseks, siis palume sellest teavitada rühmaõpetajaid ning leppida kokku teile sobiv informatsiooni saamise viis.
• Lasteaias pildistatakse lasteüritusi ja pildid pannakse üles lasteaia kodulehele. Kui te ei soovi oma lapse pilte kodulehele, siis tuleb sellest informeerida direktorit.

Lapse lasteaeda toomine ja kojuviimine

• Rühmad on avatud 7.00 – 18.00.
• Lapse lasteaeda toomisel palume kinni pidada lasteaia päevakavast. See tähendab, et lasteaias hommikueinet sööv laps peaks rühmas olema hiljemalt kl 8.30 ja hommikuti kodus einestav laps peaks rühmas olema hiljemalt kl 8.50. Hilisemast tulekust palume eelnevalt teatada.
• Kui lapsevanem ei tule ise lapsele lasteaeda järele, siis teatage sellest. Õpetaja võib lapse üle anda vanema poolt volitatud täiskasvanud isikule.
• Lapsega lasteaiast lahkudes veenduge, et õpetaja on sellest teadlik. Päeva lõpus jäetakse õpetajaga hüvasti nii rühmast kui õuest lahkudes.
• Kui lapsevanem soovib tulla erandkorras lapsele järgi puhketunni ajal või enne puhketundi, siis palume teatavitade sellest eelnevalt õpetajat.
Laste lasteasutusse toomine ja sealt koju viimine ei tohi segada une- ega söögiaega ning plaanitud õppe- ja kasvatustegevusi.
• Lapsevanem peaks teatama hiljemalt 8.00-ks, kui tema laps ei tule lasteaeda.
• Päeva lõppedes varuge aega, et laps saaks mängu lõpetada ja asjad kokku panna.
• Lapsel ei ole lubatud lasteaiast ilma saatjata lahkuda.
• Lasteaed suletakse ja valvestatakse kell 18.00. Lapsevanemal palume lapsele järele tulla hiljemalt 15 minutit enne rühma sulgemist, laps riietada ja lasteaia sulgemiseks lahkuda.
• Kui lapsele ei ole lahtiolekuajal järele tuldud, siis püüab õpetaja lapsevanemaga telefoni teel kontakti saada. Kui see ei õnnestu, võtab õpetaja ühendust sotsiaaltöötajaga. Õpetaja jätab lasteaia välisuksele kontaktandmed lapse asukoha kohta.

Lasteaeda harjutamine

Eelnevalt tutvuge lasteaia kodukorra ja päevakavaga.
• Ühtlustage kodune päevakava lasteaia omaga (varasem ärkamine, uneaeg, söögiajad).
• Alla kolmeaastase lapse lasteaeda harjutamine toimub 2 nädala jooksul, sealhulgas koos lapsevanemaga kuni 1 nädal. Pikaks päevaks jäetakse lasteaeda laps, kes on lasteaiaeluga hästi kohanenud (mitte enne, kui teisel nädalal).
• Ka vanema lapse harjutamist lasteaiaga peaks alustama poole päeva kaupa.
• Lapse lasteaeda harjutamine toimub järk-järgult koostöös lasteaia-õpetajaga, samas mitte häirides ülejäänud rühma õppe-kasvatustegevust.
• Esmakordselt lasteaeda tulles tuleb koheselt teavitada rühma õpetajaid lapse eripäradest, toitumisharjumustest, allergiast või sellest, kui laps vajab mingis osas erilist hoolt, tähelepanu või on erivajadusega seoses mingisugused nõudmised/soovitused.

Lapse rõivastus lasteaias

• Lapsed peavad iga päev sõltuvalt ilmastikust viibima 1 – 2 korda õues. Õue mineku osas teeb otsuse lasteaia õpetaja.
• Laps vajab ilmale vastavaid riideid kogu päevaks, samas mitte rohkem kui tagavarariiete hoidmiseks ruumi on. Toas on vajalikud vahetusrõivad.
• Lõunauinakuks sobivad pidžaama, öösärk või T-särk (Laps võib lasteaeda kaasa võtta ka oma kaisulooma, millega on turvalisem lõunauinakut teha).
• Liikumistegevuse jaoks on vajalikud kaasa panna t-särk ja püksid.
• Palume riided ja jalanõud kadumise ja vahetusse minemise vältimiseks KINDLASTI NIMEDEGA VARUSTADA.
• Toas on vajalikud vahetusjalanõud, mille jalga panemisega ja äravõtmisega saab laps ise hakkama. Soovitame lastele rihmikuid (sandalette).
• Õues mängimiseks on vajalik riietus, mille määrdumine ei tekita probleeme.
• Vihmaste ilmadega palume lastel jalga panna kummikud. Talvel palume tuua lasteaeda varupaar kindaid.
• Suveperioodil on vajalik õues käimiseks õhuke müts või rätt, mis kaitseb last päikese eest.
• Lapse riietekapis peavad olema kamm, taskurätik või pakk pabertaskurätikuid (ka õueriietetaskus) ja vahetuspesu.
• Bussilastel peaks reedeti olema kaasas kott, millega saab määrdunud riided koju viia.

Lapse tervis

• Teavitage koheselt lasteaeda, kui laps on haigestunud nakkushaigusesse.
• Informeerige lasteaeda, kui laps on teatud toiduainete vm suhtes allergiline.
• Tervisekaitsenõuetest tulenevalt ei tohi lasteaeda tuua last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.
• Päeva jooksul haigestunud või vigastuse saanud lapse vanemaga võetakse koheselt kontakti. Laps saadetakse koju või raviasutusse.
• Lapsele ei tohi lasteaeda kaasa anda ravimeid, toidulisandeid. Õpetajal on keelatud lapsele ravimi manustamine.

Toitlustamine

• Lapse toitlustamiseks on lapsevanemal võimalus valida toidukordade arv päevas.
• Lapsevanemal on õigus keelduda hommiku-, lõuna- või õhtusöögist teavitades sellest rühmaõpetajat (kuu keskel toidukorra muudatusi teha ei saa).
• Toidupäeva tasu arvestatakse kohalkäidud graafiku alusel.
• Lasteaia päevamenüü tagab lasteaias viibitud päevaosa toiduainete füsioloogilised normid.
• Nädala menüü tehakse teatavaks rühma stendil ja lasteaia koduleheküljel.

Lapse ohutus

• Lapsele ei tohi lasteaeda kaasa anda ohtlikke esemeid ja mänguasju (nt mõõgad, püstolid, noad ja teised ohtlikud esemed ning õpetaja poolt mittesoovitavad mänguasjad).
• Lasteaia koridorides ja rühma ruumides ei joosta.
• Last ei jäeta õueajal üksikult tuppa, sest õpetajad on rühmaga õues ja ei saa tagada lapsele järelvalvet ning turvalist keskkonda.

Koostöö

• Õpetajad ja lapsevanemad teevad lapse arengu toetamiseks koostööd, mis põhineb vastastikusel usaldusel ja lugupidamisel.
• Hea ja usaldusväärne koostöö lapsevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatunde tagamisele lasteaias.
• Parema kasvukeskkonna loomiseks oleme üksteise vastu hoolivad, tähelepanelikud ja abivalmid.
• Ootame lapsevanemaid aktiivselt osalema lasteaias korraldatavatel üritustel.
• Koostöös on suureks abiks positiivne ja heatahtlik suhtumine lasteaeda, õpetajatesse ja lapse mängukaaslastesse.
• Oma rahulolematusest rääkige avameelselt neile, keda see otseselt puudutab.
Rühmas tekkinud probleeme püüdke kõigepealt lahendada rühma töötajatega.
Kui see ei õnnestu, palume järgnevalt pöörduda direktori poole.

Mänguasjad ja maiustused

• Mänguasjade kaasavõtmise korral palume lapsevanemal kodus lapsele selgitada, et lasteaias lubab laps ka teistel mängida oma mänguasjadega.
• Maiustuste toomisel meie lasteaeda on omad tavad: laps kostitab oma kaaslasi maiustustega sünnipäeva puhul. Muul ajal ei ole vaja lasteaeda maiustusi kaasa võtta, kuid kui laps siiski väga soovib, siis peab maiustusi jaguma tervele rühmale pakkumiseks. Kindlasti ei sobi lasteaeda näts.

Muu

• Kollektiivpuhkuseks on lasteaed suletud.
• Lasteaed on suletud riiklikel pühadel.
• Lasteaia lahtiolekuaega lühendatakse Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval kolme tunni võrra.
• Lasteaeda kodust kaasa võetud mänguasjade, väärisesemete, raha ja mobiiltelefonide kadumise või purunemise eest ei vastuta lasteaia personal.
• Kõik lasteaias viibivad lapsed osalevad kõikides tegevustes lähtuvalt päevakavast ja tegevusplaanist.
• Päevasel puhketunnil on laps vaikselt voodis, et mitte segada teisi lapsi.

Meeldivat koostööd!